City Guides    Poland    Katowice    Kafej

Kafej

Chorzowska 5
40-121  Katowice
Poland
Mon: 08:00-22:00
Tue: 08:00-22:00
Wen: 08:00-22:00
Thu: 08:00-22:00
Fri: 08:00-22:00
Sat: 09:00-22:00
Sun: 09:00-22:00

Nearby